Андроид Форум - Всичко за Андроид ОС в България FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Правила на Форума

I. С регистрацията си във форума на all4android.com потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.1 Да си избере потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие/реклама на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки или порнографски детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности (по последното се допускат изключения, ако никой администратор/модератор или участник на all4android.com форум няма възражения).

1.2 Да не поставя подпис (Signature), който надвишава три реда при разделителна способност 1024х768 пиксела, изписан е с по-голям от нормалния за форума размер шрифт и/или съдържа повече от 300 символа. Подписът може да съдържа информация в текстова форма, без графични елементи. Подписи, неотговарящи на тези изисквания, ще бъдат редактирани или отстранявани. Подписът не може да съдържа обява за покупко-продажба или линк, водещ към такава.

1.3 Да не регистрира повече от едно потребителско име на форума на all4android.com . Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Потребителските имена на същия участник с по-малък брой мнения ще бъдат деактивирани. Допуска се временно регистриране на второ потребителско име в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основното такова като за това бъде уведомен екипа на all4android.com.

1.4 Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат мнението ще бъде редактирано или отстранено от темата. Потребителските имена на особено напористи с обиди/заплахи участници ще бъдат деактивирани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*" или мненията ще бъдат изтривани.

1.5 Да пише на кирилица. Форумът на all4android.com е Български и официалният език и писменост на него са Българските. Явни демонстрации на нежелание да се улеснява комуникацията във форума ще се смятат за неуважение към останалите участници. Мнения на участници, които отказват да пишат на кирилица, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.6 Да не оставя мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, което според "нетикета" ще се счита за "викане", също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Такива мнения ще бъдат редактирани или отстранявани в случаите на системно нарушение. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят или bold шрифт.

1.7 Да не поставя в мнение/подпис линк, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Мнения/подписи, съдържащи такива линкове, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.8 Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първото мнение, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се извършват само чрез лични съобщения (ЛС) (Private Message (PM)).

1.9 Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана.

1.10 Да се старае да не създава нови теми без да е проверил с помощта на Search функциите на форума дали вече не съществуват такива, пуснати в близкия месец или по-скоро. Актуални отминали теми е желателно да се съживяват, а не да се дублират. Често повтарящи се теми с едни и същи въпроси ще бъдат затваряни с оставяне на линк към последната такава тема. Мнения, "съживяващи" теми без актуалност, ще бъдат отстранявани.

1.11 Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

1.12 Да не създава теми и мнения с призиви против действащото в страната законодателство, с подбуди към убийство, нараняване и или други престъпления срещу хора, животни и собственост, лично или обществено опасни действия, с расистки или дискриминационен характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), съдържащи реклама, информация за нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.

1.13 Да не променя съдържанието на мнение или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на Правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателният вид на мнението ще бъде уточнен чрез Private Message.

1.14 Да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност и потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано, а темите/мненията ще бъдат отстранени.

1.15 Често повтарящи се мнения с еднакво съдържание, мнения със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като SPAM. Такива мнения/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано.

1.16 Обяви за покупко-продажби се пускат само в определения за това раздел "Борса" на форума, подраздели "Купува" и "Продава". Право на достъп до последните имат само участници с регистрация. Мнения в другите раздели на форума, съдържащи обяви за покупко-продажби или линкове, водещи към такива, ще бъдат отстранявани. Във форума са забранени публикациите за покупко-продажба от фирми и/или търговци (за повече информация contact@all4android.com).

1.17 Мненията във форумите на all4android.com се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Мненията могат да бъдат редактирани от авторите им съгласно условията в т.1.13 и т.2.4 от настоящите Правила на форума. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече във форумите на all4android.com. Всички мнения във форумите на all4android.com могат свободно да се копират и възпроизвеждат без комерсиална цел. all4android.com не носи отговорност за достоверността и информацията която публикува всеки един потребител на форума.

II. Други условия, препоръки и важна информация

2.1 За писане на форума на all4android.com регистрацията е задължителна. Валидни са потребителски имена на кирилица и латиница с минимум 3 и максимум 15 символа дължина. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail aдрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.

2.2 Регистрирани потребителски имена и въведени пароли изтичат като валидност във времето, ако форумът не е посещаван >12 месеца. За активните потребители необходимата регистрация е еднократна, с изключение на случаите на подмяна на софтуера на форума, когато новият не позволява импортиране на съществуващи акаунти. За съответните случаи потребителите ще бъдат уведомявани предварително.

2.3 На всеки един изряден участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до all4android.com форум, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.

2.4 Мненията на форума могат да бъдат редактирани от авторите им чрез бутон "Edit". До 5 минути след оставяне на мнение редакциите не се отразяват. След изтичането на 5 min редакциите се отразяват под формата на текст "Last edited by..." + дата и час на редакцията в края на редактираното мнение. Не се допуска редактиране на мнения след застъпването им от такива на други участници, както и пускане на последователни мнения от един и същи участник.

2.5 Всеки участник може да си постави собствен аватар, отговарящ на изискванията в точка 1.1 от Правилата на форума. Аватарите трябва да са с максимален размер 96х96 пиксела и големината на файла не трябва да надвишава 64KB. Аватарът може да е анимиран. Не се препоръчва "кражба" на аватари от други участници на форума на all4android.com .

2.6 С позволение на Административния екип на all4android.com Всеки участник може да си постави собствена "титла" (Custom User Title, надписът под аватара) след регистрацията му във форума на all4android.com. Дължината на "титлата" не трябва да надвишава 25 символа, като "титлата" може да съдържа цифри и символи на кирилица и латиница. Съдържанието на "титлата" се подчинява на правилата за мнение на all4android.com форум.

2.7 Коментиране и обсъждане на работата на администратори/модератори е забранено. Теми с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани. Предложения по оптимизация работата на форума се правят само на определеното за целта място, раздел "Други" -> "За форума".

2.8 Графични елементи в мненията с размер над 640х480 пиксела ще бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Файловият размер на графичните елементи в мненията (ако не са директен линк към картинка, намираща се на отдалечен сървър) не трябва да надвишава 50KB.

2.9 Дълги текстове в мнения, резултат на Copy/Paste от Internet, е желателно да бъдат преведени (в случай, че са на различен от Български език) и конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Същото е валидно и при закачане към мненията на файлове, достъпни за download по интернет. Максималният размер на прикачен към мнение файл е 100KB.

2.10 Форумът е отворен 7 дни в седмицата, 24h на ден, 365 дни в годината. Дните и часовете за профилактика, обновяване/смяна на софтуера на форума или архивиране на базата данни, свързани с необходимост от спиране на форума, ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.

2.11 All4Android форум си запазва правото да променя, изменя и допълва горе обявените правила в съответствие с принципите, моралните норми, законовите разпоредби на Република България без предупреждение.

2.12 Екипът на All4Android.com приканва всички потребители забелязали нарушение (тема, публикация, статия, линк и др.), да информират своевременно Модераторите и/или Администраторите за отстраняване или корекция на изброените според горенаписаните правила.

2.13 Времето за обновяване на информационната лента "Who's Online" е 60 sec. Минималното време между две мнения на един и същи участник е 60 sec. В мненията и подписите (по подразбиране) HTML език е забранен, vB Code е разрешен и потребителите могат да поставят емотикони (тук) .

Търсене в помощната информация (Често Задавани Въпроси)

  • Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.